130 år!

Publisert av Lucerna

01.01.21, kl 00:00

Hammerfest Energi feirer 130 års bursdag 5. februar - og vi holder på i minst 130 år til!

Hammerfest Energi har en lang og stolt historie. Mange er nok kjent med at Hammerfest fikk det første elektriske gatelyset i Nord-Europa fra et kommunalt elverk i 1891. I forkant av dette hadde ildsjeler stått i bresjen for å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og dermed tok bystyret den dristige beslutningen om elektriske gatelys. Alle er kanskje ikke kjent med at den økonomiske starten på prosessen var et beløp på 2000 kroner. Beløpet ble bevilget i 1885 fra Samlaget, organisasjonen som faktisk sto for brennvinsomsetningen i byen og hvert år delte ut beløp til veldedige formål, så også til gatelys!

Gatelysene var imponerende, ikke minst i vinterstormene, se bare hva Finnmarksposten skrev 10. februar 1891:

De tre siste aftener har forsøkene med byens nye gatebelysning falt særdeles heldigt ut, uaktet storm og sne har gjort det overmaade besværligt at holde ledning og lamper i orden. Med en makeløs ufortrødenhet har imidlertid ingeniør Raeburn - som har forestaaet anlegget - arbeidet for at faa det i beste gjenge - og det later ogsaa til at ville lykkes ham.

Mye har skjedd siden «aftenene med byens nye gatebelysning». I dag har Hammerfest Energi ansvar for strømnettet i hele Hammerfest og Hasvik kommune, til sammen har vi over 125 mil med strømnett som hvert år sørger for at rundt 700 GWh elektrisitet leveres til industri og husholdninger. Vi produserer selv ca 70 GWh fra våre 3 kraftstasjoner i Hammerfest, Porsa og Breivikbotn i tillegg til ca 11 GWh varme basert på sjøvann til bygg og fortausvarme i Hammerfest sentrum. Vi leverer dessuten raske og stabile bredbåndsløsninger, både via fiber og radiobredbånd, samt Telia TV i hele Hammerfest og Hasvik. Fiberinstallasjonene er planlagt ferdig om omlag et halvt år.

Mye har forandret seg, men vinterstormer må vi fortsatt håndtere. Godt er det derfor at vi har et supert lag av montører som uansett vær fikser nettet, både for strøm og bredbånd. Planleggerne våre grubler hver dag på nye og bedre løsninger for nett og kommunikasjon, mens trivelige kolleger på kundesenteret sørger for at kundene våre får svar på det de lurer på. Dessuten har vi folk som fortsatt passer på at kraftstasjonene våre fungerer som de skal. Noen ganger tar ting tid – men vi slutter aldri å gjøre så godt vi kan.

66 finnmarkinger gjør hver dag sitt beste for deg - i 130 år til!