Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Priser

Generelt

Offentlige avgifter

Avgift til ENOVA, f.t 1,0 øre/kWh for husholdning og kr 800,- pr år for næring, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg til oppgitte priser. Det er fritak for forbruksavgift og mva til husholdninger. Næringskunder må betale en redusert sats for forbruksavgift som f.t er 0,546 øre/kWh. Nærmere informasjon fås av Toll- og avgiftsdirektoratet.


Tilkobling og frakobling

Tilkoblingsavgift etter stenging av strømmen er kr 1900. Merkostnad for tilkobling etter arbeidstid faktureres i tillegg til ordinært tilkoblingsgebyr. Merkostnad utgjør mellom kr 1000,- og 4000,- avhengig av avstand og nødvendig bemanning. All frakobling av anlegg for en periode under ett år belastes med et frakoblingsgebyr på kr 5 000,- + mva.

Tilknytning eller forsterking av inntak

Kunder som ønsker nettilknytning eller forsterket inntak må ta kontakt med oss for å få informasjon om kostnaden med dette. (anleggsbidrag).


Strømbrudd

Det er innført en ordning med direkte kompensasjon til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd, dvs over 12 timer. Kompensasjonen skal gis uten at krav fremsettes.


Leie av byggestrømskap

For skap inntil 63/32 A betales leie på kr 5 000,- pr år. For skap over 62/32 A betales kr 12 000,- pr år.

Kunder under 100 000 kWh


Energiledd

Energileddet er et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen.Energiledd dagsats

18,45


øre/kWh

Energiledd nattsats

12,45


øre/kWh

Reduksjon natt

-6,00


øre/kWh


Dagsats gjelder mandag-fredag mellom kl 0600 og kl 2200.

Nattsats gjelder mandag-fredag mellom kl 2200 og 0600, samt lørdag, søndag og bevegelige helligdager.


Kapasitetsledd

Gjennomsnittet av de tre timene, på tre forskjellige dager, du hadde høyest forbruk forrige måned avgjør hvor mye du skal betale i fastbeløp påfølgende måned.

Kapasitetsleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere.


KapasitetsleddPr. måned
Kr.
Mindre enn 2 kW

259.-

2->5 kW
311,-
5->10 kW

376,-
10->15 kW

415,-
15->20 kW

519,-
20->25 kW

584,-
25->50 kW

649,-
50->75kW

713,-
75->100 kW

778,-


For husholdning kommer Enovaavgift på 1,0 øre/kWh i tillegg. For tiden er det fritak for mva til husholdning i vårt område.


For næring kommer følgende tillegg: fastbeløp pr. år på kr 450, og Enovaavgift på kr 800,- pr. år, samt forbruksavgift redusert sats og mva. Forbruksavgift redusert sats er for tiden 0,546 øre/kWhAvgifter

Husholdninger innenfor vårt nettområde er unntatt forbruksavgift. Du kan lese mer om unntaksregler på Skatteetatens nettsider ved å trykke her.


Næringskunder må betale en redusert sats for forbruksavgift som f.t er 0,546 øre/kWh.

Kunder over 100 000 kWh

Fastbeløp (kr/år): 13 800,-

Effektledd årspris (kr/kW)

0-100kW

748,-

100-200kW

592,-

over 200kW

437,-


Grunnlag for effektledd er den timen i måneden med høgest forbruk.

Energiledd (marginaltap x NordPool spot Tromsø
Marginaltap (%)

Januar

15,80

Februar

14,80

Mars

11,70

April

8,70

Mai

5,00

Juni

3,00

Juli

2,00

August

2,00

September

4,30

Oktober

6,30

November

9,30

Desember

11,30


Energiledd fremkommer som produkt av spotpris og marginaltap. Ved snittpris på 45 øre/kWh i spotmarkedet vil energileddet over året utgjøre ca 7 øre/kWh. Marginaltap er definert som den økning i overføringstap som oppstår når uttaket øker med 1kW ved topplast.

For næring kommer følgende tillegg: Enovaavgift på kr 800,- pr år, samt forbruksavgift redusert sats og mva. Forbruksavgift redusert sats er for tiden 0,546 øre/kWh.

Tariffer høyspentuttak

Fastbeløp (kr/år):

138 000,-

Effektledd årspris (kr/kW)

288,-

Energiledd:

Som stor næring


For næring kommer følgende tillegg: Enovaavgift på kr 800,- pr år, samt forbruksavgift redusert sats og mva. Forbruksavgift redusert satser for tiden 0,546 øre/kWh.

Gatelysanlegg

Umålte gatelysanlegg

Avregnes hver måned i perioden 1.september – 1.mai, basert på installert effekt og brukstid på 3500 timer, fordelt på 8 måneder. Fastbeløp kr 13 800,- pr år, energi- og kapasitetsledd som små næring. Enovaavgift kr 800 kommer i tillegg, samt mva.


Målte gatelysanlegg

Avregnes hver måned som næring under 100 000 kWh.

Byggestrøm, og byggestrømskap

Avregnes som næring under eller over 100 000kWh, alt avhengig av forbruk. Pris for tilkobling og frakobling av byggestrømskap er hver for seg kr 2000,-


Enovaavgift kr 800 kommer i tillegg, samt mva.

Kunde uten kraftleverandør, leveringsplikt

Norges Vassdrags-og energidirektorat (NVE) har pålagt oss å utforme leveringsplikttariffen på en slik måte at kunden blir påvirket til å aktivt gå ut i markedet for å skaffe seg en ordinær kraftleverandør. I praksis er tariffen bygd opp med en kraftpris de første 6 uker er spotpris på NordPool (Tromsø) med påslag 5,0 øre/kWh. Etter disse 6 ukene kommer i tillegg et fastbeløp på kr 79,- pr mnd.

Leverandørskifte

Kunder som ønsker å skifte kraftleverandør må inngå avtale med ny kraftleverandør. Valgt kraftleverandør vil da ordne med alle formaliteter rundt leverandørskifte. Kunder som står på leveringsplikt får hver 3. måned påminnelse om dette og hvordan de skal forholde seg for å komme bort fra leveringsplikt. Din nye kraftleverandør trenger målepunktID eller målernummer for å kunne registrere leverandørbytte. Denne informasjonen finner du på siste strømregning.

Måleravlesning og AMS

Det er oppmontert automatisk måleravlesning (AMS) på ca 99% av våre kundetilknytninger. For kunder som har unndratt seg å skifte til AMS-måler vil det komme et avlesningsgebyr på kr 1500,- pr år, og faktureres i avregning for Juni måned. For kunder i områder hvor det ikke er kommunikasjonsløsning for automatisk avlesning vil ikke avlesningsgebyret gjøres gjeldende.


Avlesning kan gjøres her:
Lucerna.no
– velg ´Min Side´ og logg inn.

Vi sender påminnelse om avlesning på SMS fra 26166, avlesning returneres.

Alle kunder avregnes hver måned.


Historiske priser