Har strømmen gått hjemme hos deg?


Årsaken til at du ikke har strøm kan skyldes feil i strømnettet, eller en planlagt utkobling i forbindelse med vedlikehold og oppgradering.

Planlagte strømutkoblinger blir varslet via SMS. Det ligger også en varsling på vår driftsmeldingsside.

Mangler naboen også strøm?

Det er trolig en feil eller planlagt utkobling i strømnettet. Sjekk du finner mer informasjon om dette under driftsmeldinger og feil. Om det ikke er registrert noen driftsmeldinger for ditt område så bør du ta kontakt med oss for å melde feil.

Er det kun du i nabolaget som mangler strøm?

Kontroller at hovedsikringer og eventuelt jordfeilbrytere er intakte og innkoblet.


Eldre hus har gjerne også inntakssikringer. Disse er vanligvis plassert der kabel eller luftledning kommer inn i huset.


Hvis noe av dette har slått ut er det trolig en intern feil i ditt elanlegg og du bør kontakte autorisert elektroentreprenør som kan gi videre rådgivning. Du kan se etter godkjente elektroentreprenører i Elvirksomhetsregisteret.

Send inn melding om feil
* obligatorisk informasjon