Ønsker du å flytte eksisterende linjer, kabelanlegg, skap, nettstasjon eller legge om fra luftstrekk til jordkabel, kan du søke om dette ved å benytte skjemaet for flytting av nettanlegg. Kostnaden med flytting av anlegg må i utgangspunktet dekkes av sluttkunde eller bolig-/byggeier. Hvor store kostnadene blir varierer etter tilstanden på det eksisterende anlegget, hva du ønsker å få gjennomført, og hvilke alternative løsninger som finnes. En avtale om fordeling av kostnadene vil bli utarbeidet og må signeres av kunden eller bolig-/byggeier nettselskapet påbegynner arbeidet.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om dette emnet kan du ta kontakt med driftsavdelingen hos Lucerna enten ved å ringe 784 12 345, eller du kan benytte kundeportalen under.