Har du har oppdaget bekymringsverdige forhold i andres elanlegg, eller har du mistanke om elinstallasjoner som er utført ulovlig? Da kan du sende oss en bekymringsmelding ved å benytte skjemaet under.

Om du ser at forholdet kan utgjøre en umiddelbar fare for liv og helse bør du i stedet varsle oss ved å kontakte oss på telefon 784 12 345.

Send bekymringsmelding

Fyll inn feltene under for å sende inn en bekymringsmelding.

Informasjon om forholdet
* obligatorisk informasjon