Årlig gjennomfører Det Lokale Eltilsyn (DLE) en rekke kontroller av elektriske anlegg. Kontrollene blir gjennomført både i boliger, fritidshus, gårdsbruk, næringsbygg og lignende.

Tilsyn med bolig og hytte

Som huseier er du pliktig til å la DLE få tilgang til det elektriske anlegget i din bolig. Du betaler ingenting ekstra for dette tilsynet siden det allerede er betalt som en del av nettleien. Under tilsynet blir det sett etter avvik som kan føre til brann, ulykke eller skade på personer. Etter kontrollen vil du få tilsendt en tilsynsrapport som beskriver resultatet av kontrollen. Dersom det ble avdekket feil eller mangler vil rapporten beskrive dette nærmere.

I Elsikkerhetsportalen finner du mer informasjon om tilsyn med boliger og hytter.

Tilsyn med virksomheter

​​I virksomheter foregår tilsynet vanligvis som såkalt systemrettet tilsyn. Dette innebærer en revisjon av virksomhetens internkontroll innen elsikkerhet kombinert med en stikkprøvekontroll av det elektriske anlegget. Formålet med tilsynet er primært å undersøke om virksomheten har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.

I Elsikkerhetsportalen kan du lese mer om tilsyn med virksomheter.