Driftsmeldinger

Kartet over viser registrerte feil i vårt forsyningsområde. Røde felter viser strømbrudd, grå felter viser planlagte strømstanser.