Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Sted Dato Tid

Registrerte feil

26.01.2022

Kartet over viser registrerte feil i vårt forsyningsområde. Røde felter viser strømbrudd, grå felter viser planlagte strømstanser.