Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet, spenningskvalitet og ulike ikke-tekniske elementer, slik som kundeservice og informasjon.

Leveringspålitelighet

Leveringspålitelighet beskriver tilgjengeligheten av elektrisk energi du har som kunde, noe som gir en indikator på hvor ofte det oppstår avbrudd og hvor lenge avbrudd varer. Om du opplever mange avbrudd er leveringspåliteligheten dårlig, og hvis det er få avbrudd er det god leveringspålitelighet.

Det er ikke tallfestet noen krav til hva leveringspåliteligheten skal være, men det finnes flere bestemmelser i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet som regulerer leveringspåliteligheten i Norge. Du kan lese mer om dette ved å besøke NVEs nettside.

Spenningskvalitet

For at du skal kunne benytte deg av energien som blir levert så må spenning ha en viss kvalitet. Dersom du opplever svak effekt i fra lys eller annet elektronisk utstyr, eller opplever at lys ofte blinker og at elektronisk utstyr blir ødelagt så kan dette være et tegn på dårlig spenning i din bolig. I slike tilfeller bør du melde inn feilen til oss slik at vi kan begynne feilsøk så snart som mulig.


Melde feil

Hvis du opplever feil på lys eller elektriske apparater i din bolig og du mistenker at dette kan skyldes mangler eller feil som en del av vår leveranse til deg bør du først sjekke på vår driftsmeldingsside om dette kan være en kjent feil. Skulle du ikke være berørt av noen pågående feil bør du melde inn feil til oss ved å enten benytte knappen under, eller kontakte oss på telefon 784 12 345

Klage

Dersom du er misfornøyd med noen av tjenestene som er underlagt begrepet Leveringskvalitet bør du i første omgang kontakte oss vedrørende saken slik at vi kan forsøke å løse problemet sammen med deg.

Om du føler at du ikke har fått tilstrekkelig med hjelp i fra oss kan du også velge å sende en klage til Reguleringsmyndigheten for Energi (RME). Du kan lese mer om hva du kan klage på og hvordan du registrerer en klage ved å benytte knappen under.