Automatisk strømmåler - AMS

Alle strømkunder i Norge skal nå ha fått montert smarte automatiske strømmålere som selv registrerer strømforbruket ditt på timebasis og sender dette til nettselskapet. Dette gir deg som kunde en nøyaktig oversikt over strømforbruket ditt og du trenger ikke å lese av strømmen selv. I tillegg til å vise energiforbruket kan strømmåleren også vise kunden nåverdi på strømforbruk og spenning ved å trykke på skjermknappen til strømmåleren.

Du kan lese mer om strømmålere her:

Gebyr for manglende AMS-måler

Fra og med 01.06.21 vil kunder som ikke har fått installert automatisk strømmåler få et ekstra gebyr på 1500 eksl. MVA årlig. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.


Gebyret skal dekke de ekstra utgifter kraftselskapet har med å følge opp, kontrollere og registrere strømforbruket manuelt.

Les mer om dette på lovdata:

Link til lovdata.no: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer


Link til lovdata.no: Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Manuell avlesning

Noen kunder opplever at den automatiske avlesning ikke fungerer fordi nettselskapet ikke klarer å oppnå kontakt med strømmåleren, disse kundene må registrere avlesningen manuelt. Hvor ofte du må lese av strømmåleren avhenger av type bolig og årlig strømforbruk


For fast bopel (ikke hytte/fritidsbolig) med årlig strømforbruk høyere enn 8.000 kWh skal avleses hver måned og ved årsskifte.


For hytte/fritidsbolig og fast bopel med forbruk lavere enn 8.000 kWh er kravet en årlig avlesning i kalenderåret (altså ikke nødvendigvis ved årsskiftet). Send gjerne inn måleravlesning når du er på hytta/fritidsboligen, uavhengig av hvilken dato det er.


Forbruket kan sende inn på følgende måte:


Min side

Min side kan du registrere avlesning og samtidig få bedre kontroll over ditt strømforbruk. For å logge inn trenger du ditt kundenummer og målernummer, dette kan du finne du på fakturaen.


Telefon og e-post

Du kan levere inn avlesning til Lucerna på telefon 784 12 345 (hverdager mellom kl 07.30 – 15.00).


Avlesningen kan også sendes via e-post til post@lucerna.no.


Ved henvendelse på telefon og Epost må du oppgi kunde og målernummeret.

HAN-Port

Alle smarte strømmålere har fått installert en utgang kalt HAN-port. Denne utgangen kan sende informasjon om strømforbruket ditt til smarthjem-løsninger og andre 3.parts løsninger.

Lesing og presentasjon av informasjon fra HAN-porten forutsetter at du anskaffer utstyr for dette formålet. Det finnes løsninger som gjør data om ditt strømforbruk tilgjengelig for presentasjon i en nettleser eller en app på pc, mobil eller nettbrett.

Du kan lese mer om HAN-porten, og finne leverandører av utstyr hos Norsk elektroniske komite.

Åpning av HAN-Port

HAN-porten er stengt som standard slik at du må aktivt åpne den selv, dette er for at at uvedkommende ikke skal kunne koble til utstyr og lese av forbruket. Du kan bestille åpning av HAN-porten på ditt anlegg på MinSide, og må bekrefte bestillingen med BankID. 

Bedrifter må kontakte oss på post(at)lucerna.no med målernummer og en bekreftelse fra ansvarlig daglig leder.

Stenging av HAN-port

Ønsker du å avslutte informasjonsflyten ut av HAN-port kan du stenge den på samme måte som når du åpnet porten. Det er også ønskelig at du informerer oss hvis du flytter slik at vi får stengt av HAN-porten.