I henhold til energiloven skal nettselskapene i Norge opptre nøytralt og ikke-diskriminerende overfor alle aktører i det åpne kraftmarkedet.


Som kunde skal du kunne kjøpe kraft fra den leverandøren som du ønsker. Nettselskapene skal sørge for at alle kraftleverandører får samme behandling, og at kraftleverandørene får tilgang til nødvendige data for å ivareta deres tjenester overfor sine kunder.

Du kan lese mer om kravene hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt er pålagt gjennom forskriften om kraftomsetning og nettjenester § 8-1.

Lucernas årsrapport om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt: