Slik jobber vi med bærekraft og åpenhet

Lucerna er en del av Hammerfest Energi-konsernet som jobber aktivt med noen av FNs utvalgte bærekraftsmål og har som mål å bidra til mer bærekraftige byer og samfunn.

En viktig del av vår samfunnsrolle er å bidra til vekst og utvikling i Hammerfest og Hasvik gjennom effektiv og bærekraftig bygging og drift av infrastruktur for fornybar energi. For å kunne gjøre dette må vi også ta del i det grønne skiftet. Det gjør vi blant annet ved å satse på fornybar energi og sikre bærekraftige, energieffektive og fremtidsrettede løsninger.

Våre utvalgte bærekraftsmål:


For mer info om vårt arbeid med bærekraft og åpenhetsloven, besøk Hammerfest Energi.