Lucerna beholder gammel nettleiemodell inntil videre

Publisert av Lucerna

20.12.21, kl 10:30

Vi har nylig kommunisert til våre kunder i Hammerfest og Hasvik kommune at vi fra 1. januar 2022 kommer til å innføre en ny nettleiemodell. Dette var en direkte oppfølging av et krav fra NVE og en løsning det har vært politisk enighet om. Målet med den nye modellen var å flate ut forbruket over døgnet slik at forbrukstoppene ble redusert og behovet for nye investeringer i nettet ble lavere enn det ellers ville vært. Dette skulle skje gjennom økt pris på forbrukstoppene og lavere pris ellers. Det er store og økende forbruksvariasjoner gjennom døgnet, blant annet som følge av elbillading, og uten tiltak vil det raskt bli behov for store nye kapasitetsøkende investeringer.

Investeringer og drift av strømnettet finansieres av nettleien, hvor nivået fastsettes gjennom årlige krav/rammer fra NVE til det enkelte nettselskap. Den nye modellen skulle dermed bidra til lavere nettleie over tid.

Fredag 17. desember, under 2 uker før det nye systemet skulle iverksettes, viser det seg at regjeringen likevel ønsker å utsette ordningen, til tross for tydelige signaler om det motsatte så seint som to dager tidligere.

Etter en gjennomgang med Lucernas styre og ledelse har vi besluttet å avvente den nye modellen for nettleie inntil krav og forventninger fra sentrale myndigheter er blitt klargjort. Det betyr at Lucerna beholder eksisterende nettleiemodell og priser inntil videre.

Over nyttår tar vi sikte på å gjennomgå situasjonen på nytt, forhåpentligvis inkludert klare politiske signaler, slik at ny nettleie i Lucerna vil tidligst iverksettes fra 1. februar.