Hammerfest Energi Nett blir til Lucerna

Publisert av Lucerna

09.12.21, kl 10:00

Navnet Hammerfest Energi er kjent for de fleste i Hammerfest og Hasvik. Nettselskapet har bygget ut og driftet strømnettet i kommunene, kraftomsetningsselskapet har levert kraften, bredbåndsselskapet har sørget for at innbyggerne har fått både internett og TV, og fjernvarmeselskapet har levert varme til både bygg og fortau i Hammerfest sentrum.


Alt dette har er gjort under samme navn: Hammerfest Energi.

«Vi er alle stolte av navnet og kollegene våre, som allerede for 130 år siden sørga for at Hammerfest var Europas første by med elektriske gatelys fra et offentlig eid vannkraftverk» sier Øyvind Hansen, driftssjef i nettselskapet.


Men tidene forandrer seg. I 2021 har det kommet et offentlig krav om at nettselskapet, som har monopol – og en forpliktelse til å levere strøm fram til husveggene i Hammerfest og Hasvik, ikke lenger skal kunne forbindes med de andre selskapene i konsernet Hammerfest Energi. Som en konsekvens av kravet må nettselskapet Hammerfest Energi Nett blant annet bytte navn. Årsaken er at disse søsterselskapene som ikke har monopol, men tvert imot er i en daglig markedskamp med konkurrenter fra hele landet, ikke skal dra markedsmessig nytte av å ha samme navn som nettselskapet. I tillegg er det et tydelig nøytralitetskrav som sier at nettselskapet ikke skal forskjellsbehandle selskap i eget konsern med andre i tilsvarende bransjer.


Hammerfest Energi Nett skifter derfor navn og logo fra i dag 9. desember 2021. De andre selskapene i Hammerfest Energi konsern beholder sine velkjente navn.


Etter en lang prosess med over 30 ulike forslag fra ansatte og andre, har valget landet på navnet Lucerna. Lucerna stammer fra latin og betyr lys eller lykt, noe som passer veldig godt med selskapets aktivitet og historie. Lucerna kommer fremdeles til å være en del av Hammerfest Energi-konsernet selv om vi har byttet navn.

«Det er vemodig å gi slipp på et navn med en flott stolt historie, men vi liker også betydningen av det nye navnet; lys og lykt. Det passer godt for det vi holder på med, samtidig som det gir en positiv følelse» sier energimontørene Susanne Hansen i Breivikbotn og Børge Danielsen Hammerfest.