Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Publisert av Lucerna

19.01.22, kl 10:30

Regjeringen har innført en ordning som innebærer at husholdninger, ved ekstreme strømpriser, vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

Kompensasjonsordningen medfører i korte trekk at:

  • Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWh.
  • Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.
  • Husholdninger blir kompensert. Ordningen gjelder ikke fritidsboliger eller næringskunder.
  • Kompensasjonen vil gjelde fra og med strømregningen for desember, som faktureres i januar. Den vil vare til og med mars 2022.
  • Det er satt et tak for kompensasjon på 5000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert, og kunde betaler markedspris for dette forbruket.
  • Kunder vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig pris i området, uavhengig av hvilken avtale man har med strømleverandøren. Dvs. at også kunder med fastprisavtale får kompensasjon basert på gjennomsnittspris og sitt forbruk.

Hvordan denne ordningen nøyaktig slår ut for våre kunder avhenger av gjennomsnittlig spotpris for prisområde Nord-Norge den enkelte måned, samt den enkeltes totalforbruk for måneden.

Gjennomsnittlig spotpris for Nord-Norge i desember måned endte på 60,68 øre/kWh, og er dermed under grensen for kompensasjon. Ordningen vil dermed ikke få noen innvirkning på nettleiefakturaen for desember måned for våre nettkunder.

Du kan lese mer om ordningen på NVE og regjeringens nettsider som er linket til under.