Økt nettleie i 2024

Publisert av Lucerna

21.12.23, kl 19:33

Lucerna har idag gitt informasjon til sine nettkunder om at fra 1. januar 2024 kommer det en økning i nettleien på ca 15%. Dette utgjør ca. 75 kr per måned for en gjennomsnittlig husstand med årsforbruk på 25000 kWh.

Økningen kommer spesielt på bakgrunn av økte kostnader til Statnett som sørger for strømnettet fram til vårt område.

montør klatrer i stolpe
Lucerna øker nettleia neste år


Lucerna er ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av strømnettet i hele Hasvik kommune og mesteparten av Hammerfest kommune, med unntak av Kokelvområdet. Lucerna er ikke kraftleverandør, men nettselskapet som eier og drifter strømnettet i disse områdene. Kundene velger selv kraftleverandør.

Nettleie er strengt regulert av myndighetene. Inntektene fra nettleia går til å dekke blant annet vedlikehold og videreutvikling av strømnettet i Lucernas område. Det er beklagelig at informasjon om denne økningen kommer nå rett før jul. Lucerna har holdt stabil nettleie fra 2022, og har utsatt en økning i nettleie så langt det har gått. Neste økning er varslet å komme i løpet av 2024.

"Vi har et gammelt nett i store deler av konsesjonsområdet, og det vil bli en krevende tid fremover. For å levere stabilt strømnett til våre kunder og forhindre store utfall, vil det kreve nye investeringer og vedlikehold" sier Adm.dir i Lucerna, Gudrun B. Rollefsen.

For mer informasjon om tidligere priser og priser fra 1. januar 2024, se https://www.lucerna.no/priser.

Nettleien består av to ledd; ett kapasitetsledd og ett energiledd. Det er kapasitetsleddet som nå øker slik at samlet nettleie øker med ca 15%. Men samtidig øker vi rabatten på kveld og helg, slik at det skal være gunstigere å flytte forbruk til kveld og helg når det er mulig.

Årsaken til ulik pris på dag-og natt og i helga, er at vi ønsker å unngå for stor belastning av nettet ved at mange bruker mye strøm samtidig. Ved å ha lavere nettleie om natten og i helga, håper vi å redusere det samtidige strømforbruket. Redusert samtidig forbruk kan bety at nye investeringer utsettes, noe som vil være positivt for å unngå store økninger i nettleia i fremtiden.

Målet med dagens prismodell er dermed å skape bevissthet blant forbrukerne om strømforbruket sitt. Ved å spre strømforbruket kan man oppnå lavere nettleie enn de som bruker mye samtidig.