Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser

Publisert av Lucerna

29.01.24, kl 07:45

Strømstøtteordningen skal dekke deler av kostnaden i perioder med høye strømpriser. Ordningen gjelder ut 2024.

  • Ordningen gjør at Staten dekker 90% av strømkostnaden i timer der prisen er over 73 øre/kWh.

Mer informasjon her: Regjeringen.no (ekstern lenke)

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser

Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger/boliger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh/måned tilbakebetalt i form av en reduksjon på fakturaen.

Vanlige spørsmål og svar:

Når har jeg rett på støtte?

Dersom spotpris i en time overstiger 73 øre/kWh. Alle husholdninger får strømstøtte, men ikke fritidsboliger. Man får ikke strømstøtte for månedlig forbruk over 5000 kWh.

Hvordan beregnes støttebeløpet?

Du får dekket 90% av differansen mellom 73 øre/kWh og spotpris i ditt område. For oss i Hammerfest og Hasvik er dette område NO4. Dette gjelder forbruk opp til 5000 kWh. For forbruk over dette betales det ikke strømstøtte.

Trenger jeg å søke for å få støtte?

Du trenger ikke søke om å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av Lucerna uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har.

Hvordan avregnes strømstøtten?

Strømstøtten vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie og framkommer på egen linje på fakturaen.

Hvordan betales overskytende dersom støtten overstiger nettleie?

Hvis summen for strømstøtte overstiger den månedlige nettleien, blir overskytende beløp trukket fra nettleiefakturaen for påfølgende måned.

Hva om man eier to boliger, får man kompensasjon for kun en bolig?

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge. Det samme gjelder om du eier flere enn to.

Er beløpet skattepliktig?

Nei, støttebeløpet er ikke skattepliktig.

Hva med moms og elavgift?

I Nord-Troms og Finnmark betaler husholdninger fortsatt ikke elavgift på strømforbruket. I Nordland, Troms og Finnmark betaler husholdninger ikke moms (25%) på strømforbruket. Les mer om redusert elavgift. 

Eksterne lenker:

Kompensasjonsordning for høye strømpriser - NVE