Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser

Publisert av Lucerna

16.02.23, kl 07:45

Oppdatert 16.02.23:
Strømstøtteordningen videreføres ut 2024, og regjeringen har varslet om at noen endringer vil komme fra september 2023:

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser

Den gjeldende strømstøtteordningen innebærer at husholdninger/boliger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien.

Vanlige spørsmål og svar:

Når har jeg rett på støtte?

Dersom snitt spot strømpris i en måned overstiger 70 øre/kWh

Hvordan beregnes støttebeløpet?

Du får dekket 90% av differansen mellom 70 øre/kWh og snitt spot strømpris i ditt område. For oss i Hammerfest og Hasvik er dette område NO4. Dette gjelder forbruk opp til 5000 kWh. For forbruk over dette betales det ikke strømstøtte.

Trenger jeg å søke for å få støtte?

Du trenger ikke søke om å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av Lucerna uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har.

Hvordan avregnes strømstøtten?

Strømstøtten vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie og framkommer på egen linje på fakturaen.

Hvordan betales overskytende dersom støtten overstiger nettleie?

Hvis summen for strømstøtte overstiger den månedlige nettleien, blir overskytende beløp trukket fra nettleiefakturaen for påfølgende måned.

Hva om prisen er veldig høy noen timer?

Det er den gjennomsnittlige prisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og kompensasjonsordningen blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris.

Hva om man eier to boliger, får man kompensasjon for kun en bolig?

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge. Det samme gjelder om du eier flere enn to.

Er beløpet skattepliktig?

Nei, støttebeløpet er ikke skattepliktig.

Hva med moms og elavgift?

I Nord-Troms og Finnmark betaler husholdninger fortsatt ikke elavgift på strømforbruket. (Elavgiften i resten av landet er 9,16 øre/kWh fram til 31. mars 2023, deretter vil den være 15,41 øre/kWh.). I Nordland, Troms og Finnmark betaler husholdninger ikke moms (25%) på strømforbruket.

Eksterne lenker:

Kompensasjonsordning for høye strømpriser - NVE

Strømstøttesatser for Januar 2023 - NVE

Strømstøttesatser for Desember 2022 - NVE