Vedlikehold på fjordspenn

Publisert av Lucerna

31.08.23, kl 13:56


Lucerna har utført vedlikeholdsarbeid på fjordspennet over Jøfjorden de siste dagene, etter at det ble oppdaget slitasje i forbindelse med inspeksjon. Sørøya har i disse dagene blitt forsynt av reserveforsyning fra aggregat. Arbeidet ferdigstilles idag 31.august, etter en intensiv uke med luftig arbeid for energimontørene.

Vedlikeholdsarbeid på linje
Luftig arbeidsplass
Luftig arbeidsplass for energimontørene